Hali hazırda Ocak 2015 ten bu yana en yüksek noktayı gördük, 100000 ciler dillendi, piyasaya başka bir açıdan bakmakta fayda var…

**

Borsada hiçbir şey yeni değildir. Piyasa aldığını verir, verdiğini alır. Tarih hep tekerrürden ibarettir ki borsayı iyi anlamak için tarihini iyi bilmelisiniz.

** 

Tarihsel olarak Türk boğa piyasası 2 türlü işler. 3-5 aylık pozitif trendler ve 5 ay üstü pozitif trendler. İlk dilime baktığımızda 3-5 aylık trendler genellikle %15 – %25 arası düzelmelerle, 5 ay üstü trendler ise %35 ile % 50 arası düzelmelerle son bulmuştur. Hani hep duyarız ya evini, arabasını piyasada kaybedenler, genellikle bu düzelmelere yakalananlardır onlar.

**

Örneğin Ocak 2012 yi Türk Piyasası 48000 de açmış, 3 ay sonra (Nisan 2013 başı) 62000 e yükselmiş, Mayıs 2013 sonunda 53900 e inmiştir (-%17). Benzer şekilde Ekim 2014 te 72000 olan piyasa, Ocak 2015 te 92000 i görmüş ve Ağustos’ta 70000e gerilemiştir (-%24). 

**

5 ay üstü trendlere baktığımızda ise Ağustos 2006 da 34000 de olan piyasa Kasım 2007 de 59000 e çıkmış, Kasım 2008 de ise 20000 e gerilemiştir (-%65). Kasım 2009 da 21000 ile başlayıp krizden çıkan piyasa Ekim 2010 da 71000 i görmüş, Ağustos 2011 de 48000 e gerilemiştir (-%33).

**

Bugünkü tabloya baktığımızda ise, boğa trendi ne zaman başladı; Aralık 2016, tepe nokta nerede görüldü; Nisan 2017. Yani tam 5 ay sonra. Gönül isterki 100000 leri görelim, en iyi performans gösteren piyasa olup yabancı yatırımını çekelim… Ancak tarihi verileri gözardı etmemekte fayda var…

**

Yatırım Tavsiyesi Değildir…